Případové studie

Postupně Vám budeme přinášet ty nejzajímavější práce z oblasti výzkumu hořčíku a jeho vlivu na lidský organismus. Věříme, že Vám jejich závěry přinesou řadu zajímavých i nových poznatků nejen pro Vaši praxi. Kompletní text se Vám zobrazí po kliknutí na nadpis práce.

Každodenní pití Magnesie: ano či ne?

Každodenní pití Magnesie: ano či ne?

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák. CSc.

Práce se zabývala dopadem pití minerální vody Magnesia v množství 1,5l denně po dobu jednoho měsíce na lidský organismus.

Češi a nedostatek hořčíku v organismu

Češi a nedostatek hořčíku v organismu

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák. CSc.; MUDr. Radomír Hyšpler, PhD.; RNDr. Alena Tichá, PhD.

Studie zkoumá zastoupení hořčíku v organismu mužů a žen v České populaci. Její výsledky ukazují, že zhruba každý třetí Čech s největší pravděpodobností trpí nedostatkem hořčíku.

Hořčík v pitné vodě a infarkt myokardu

Hořčík v pitné vodě a infarkt myokardu

Eva Rubenowitz; Inga Molin; Gösta Axelsson; Ragnar Rytander

Studie zkoumá význam hořčíku a kalcia v pitné vodě ve vztahu k nemocnosti a úmrtnosti způsobenými akutním infarktem myokardu. Data naznačují, že hořčík v pitné vodě je spojen s nižší úmrtností na akutní infarkt myokardu, ale nikoli s celkovou četností infarktu.

Hořčík a chronický únavový syndrom

Hořčík a chronický únavový syndrom

I.M. Cox; M.J.Campbell

Hypotézy, že pacienti s chronickým únavovým syndromem (CFS) mají nízkou hladinu hořčíku v červených krvinkách a že léčba hořčíkem zlepší zdravotní stav těchto pacientů, byly otestovány ve studii případů a kontrol a v náhodném dvojitě slepém placebem kontrolovaném experimentu.

Diagnostikování nedostatku hořčíku

Diagnostikování nedostatku hořčíku

Kay B. Franz, RD, PhD, FACN

V dnešní době jsou prováděna měření celkového nebo ionizovaného hořčíku (Mg) v séru, plazmě, buněčných komponentech, moči nebo retence hořčíku ze zátěžového testu, ale tyto postupy nemusí vždy odrážet nutriční stav hořčíku. Jsou potřeba takové bioukazatele hořčíku, které by odrážely změny v biochemických procesech, na kterých se hořčík podílí.