Každodenní pití Magnesie: ano či ne?

Každodenní pití Magnesie: ano či ne?

Shrnutí a komentář ke studii vypracoval
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák. CSc.

Zpět na výpis

Postup sledování a vyhodnocení.

Abychom získali spolehlivá data o rovnováze hořčíku v těle při pití minerální vody Magnesia, provedli jsme střednědobé sledování důsledků pitného režimu založeného na monitorování příjmu této minerální vody u osob ve zdravotnickém zařízení, které se zabývá rehabilitační a ošetřovatelskou činností.

27 jedinců bez projevů akutního onemocnění bylo v ústavním zařízení sledováno po dobu 30 dnů s cílem zjistit metabolické důsledky pití minerální vody Magnesia v množství 1 500 ml za den.

U sledovaných jedinců byla denně sledována tělesná hmotnost, měřen celodenní přívod všech tekutin a potravy. V určených intervalech prováděno monitorování vylučování hořčíku, sodíku, draslíku, chloridů a fosforu a vápníku do moči. Současně s tím byl stanoven příjem hořčíku potravou a nápoji včetně každodenní dávky vypité minerální vody Magnesia. Příjem minerálů v nemocniční dietě kolísal jen nepatrně a mohl být proto považován za konstantní. Z toho důvodu hlavní složku příjmu minerálů navíc representovalo pití minerální vody Magnesia v objemu 1 500 ml za 24 hodin.

Současně se sledováním pitného režimu byl zjišťován i stav pocitu zdraví, případné fysické obtíže a psychické projevy (únavnost, apatie, podráždění). Subjektivní i objektivní projevy byly hodnoceny formou strukturovaného dotazníku podle následující stupnice:

  • -1 = zhoršení
  • 0 = beze změn
  • 1 = mírné zlepšení
  • 2 = výrazné zlepšení

Část této observační studie presentují následující výsledky. Složení minerální vody Magnesia je uvedena v tab. č. 1.

 

Výsledky :

Z uvedených výsledků sledování příjmu a výdaje tekutin a příjmu a výdeje hořčíku a dalších iontů a dále ze změn tělesné hmotnosti a klinického stavu je zřejmé, že ani po středně dlouhé době třiceti dnů se neprojevila nerovnováha v žádném ze sledovaných minerálů včetně magnesia a že pití minerální vody Magnesia jako pravidelné součásti pitného režimu je bezpečné. Obr. 1- 2, Tab. č. 2 a 3.

Pravidelné pití minerální vody Magnesia nebylo provázeno ani žádnými nežádoucími nebo negativními změnami v pocitu zdraví, únavnosti ani v psychickém ladění a u sledovaných osob v průběhu pitného režimu s využitím Magnesie převažovalo při vyhodnocení strukturovaného dotazníku naopak  zlepšení fysického i psychického stavu.

Magnesia:mg/lmmol/l
Mg2+ 179 7,36474
Ca2+ 35,3 0,880782
Na+ 5,06 0,220096
Cl- 3,7 0,104364

Tab. 1. Obsah hlavních minerálů v 1 000 ml minerální vody Magnesia

SkupinaNMedian25 %75 %
O Mg z 27 2 1,025 3
O Mg k 27 2,7 0,56 3,873

Tab.2. Statisticky nevýznamný rozdíl mezi vylučováním Mg na začátku a na konci po 30 dnech pitného režimu.

 

SkupinaNMedian25 %75 %
O Na z 27 121 86,5 164,5
O Na k 27 144 98,75 213

Tab. 3. Statisticky nevýznamný rozdíl mezi vylučováním Na na začátku a na konci - po 30 dnech pitného režimu

Závěry:

Z klinického sledování ( observační studie) skupiny starších osob ve zdravotnickém zařízení rehabilitačního a ošetřovatelského typu vyplývá, že při používání minerální vody Magnézia nehrozí riziko přetížení magnéziem, nebo ostatními minerály obsaženými ve jmenované minerální vodě..

Nedostatek magnesia v průmyslově rozvinuté společnosti velmi je rozšířeným jevem, který snižuje kvalitu života, zvyšuje výskyt i závažnost komplikací diabetu a ohrožuje na životě nemocné trpící srdečními a cévními chorobami.

U jedince s normální funkcí ledvin k přetížení magnéziem pitím minerálních vod bohatých na magnézium nemůže dojít. Naopak lidé v průmyslově rozvinutých společnostech, kteří konsumují potravu bohatou na tuky a energii a kde jsou častým onemocněním cukrovka trpí chronicky nedostatkem hořčíku se všemi negativními projevy tohoto deficitu.

Pití minerální vody bohaté na hořčík je jednou z cest, jak se můžeme chránit před projevy nedostatku magnesia , únavovým syndromem a svalovými křečemi, ale je to také účinná cesta prevence před závažnými civilizačními chorobami , především chorobami kardiovaskulárního aparátu , metabolickým syndromem a diabetem a jeho komplikacemi.

Výsledky observační studie založené na každodenním pití 1,5 l minerální voda magnesie vedou k následujícím závěrům :

Nízký obsah Na v minerální vodě Magnesia zaručuje při dostatečném příjmu vody malé zatížení sodíkem, poměr vylučování sodíku do moči zůstává konstantní ( Obr. Č.2, Tab. č.3) a minerální voda Magnesia je proto vhodná z tohoto hlediska i pro nemocné trpící hypertenzí a kardiovaskulárními chorobami..

Vysoký obsah draslíku působí příznivě u nemocných se sklonem k depleci draslíku a proto je minerální voda Magnesia velmi výhodným zdrojem draslíku pro hypertoniky a nemocné trpící kardiovaskulárními chorobami, především pokud jsou léčeni diuretiky.

Zvýšený obsah Mg v minerální vodě Magnesia je mimořádně vhodný pro nemocné se sklonem k depleci draslíku, kardiaky, hypertoniky a zejména pro nemocné s diabetem a komplikacemi diabetu.

Stabilní rovnováha mezi příjmem a výdejem Mg ( Obr. Č.1, Tab. č. 2 ) i při dlouhodobém podávání minerální vody Magnesia ukazuje, že nedochází k přetížení organismu tímto minerálem. Naopak dobře dokumentované studie prokazují, že v industriální společnosti je populace ohrožena chronicky nedostatkem hořčíku, který je zhoršován navíc vysokým příjmem tuku obsaženým v potravinách prodávaných v zařízeních rychlého stravování typu „fast food“. Důsledkem pak je zvýšený vznik a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a komplikací diabetu.

Literatura :

Lal J, Vasudev K, Kela AK, Jain SK. Effect of oral magnesium
supplementation on the lipid profile and blood glucose of
patients with type 2 diabetes mellitus. J Assoc Physicians
India 2003;51:37–42.

Yokota K, Kato M, Lister F, Ii H, Hayakawa T, Kikuta T, et al.
Clinical efficacy of magnesium supplementation in patients
with type 2 diabetes. J Am Coll Nutr 2004;23:506S–9S.

Farvid MS, Siassi F, Jalali M, Hosseini M, Saadat N. The
impact of vitamin and/or mineral supplementation on lipid
profiles in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract
2004;65:21–8.

Soriano-Carrascosa L, Maldonado-Martı´n A, Gil-Extremera B,
Gonzalez-Gomez L, Jimenez-Lopes P, Arjona-Garcia M.
Magnesium supplements in the control of carbohydrate and
lipid metabolism, diabetes and obesity. Am J Hypertens
1995;8(4):134A.

Baydas B, Karagoz S, Meral I. Effects of oral zinc and
magnesium supplementation on serum thyroid hormone and
lipid levels in experimentally induced diabetic rats. Biol
Trace Elem Res 2002;88(3):247–54.

American Diabetes Association. Magnesium supplementation
in the treatment of diabetes (Consensus Statement).
Diabetes Care 1992;15:1065–7.

American Diabetes Association. Nutritional principles and
recommendations in diabetes. Diabetes Care 2004;27(Suppl. 1):
S36–46.

Delva P, Pastori C, Degan M, Montesi G, Lechi A.
Catecholamine-induced regulation in vitro and ex vivo of
intralymphocyte ionized magnesium. J Membr Biol 2004;
199:163–71.

Kurabayashi M. Role of magnesium in cardiac metabolism.
Clin Calcium 2005;15:77–83.

Shimosawa T, Takano K, Ando K, Fujita T. Magnesium
inhibits norepinephrine release by blocking N-type
calcium channels at peripheral sympathetic nerve endings.
Hypertension 2004;44:897–902.RTICLE IN PRESS

Zpět na výpis