O Magnesii

Magnesia je středně mineralizovaná uhličitanová hořečnatá minerální voda pramenící v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Složení minerální vody Magnesia je naprosto ojedinělé, a to v celoevropském měřítku.

Magnesia obsahuje významné množství hořčíku, avšak množství obsaženého sodíku v této minerální vodě je nízké. Magnesia je proto vhodná k pravidelnému pití i pro osoby, které jinak vysoce sodíkové minerálky ze zdravotních důvodů konzumovat nemohou.

Pro své jedinečné vlastnosti je minerální voda Magnesia doporučena Českou lékařskou komorou na základě expertních posudků provedených vědeckou radou ČLK.

Prameny minerální vody Magnesia se formují v hloubce až 100 metrů. Protékají unikátní oblastí s horninovým podkladem tvořeným hadcem a zároveň prostoupeným kysličníkem uhličitým.

Hadec je hornina bohatá na hořčík, jenž proniká do pramenů a obohacuje je. Kysličník uhličitý pak napomáhá dalšímu rozpuštění minerálních látek ve vodě. Kombinace hadce a kysličníku uhličitého je tak vzácná, že ji v celé Evropě najdeme pouze na několika málo kilometrech čtverečných v čisté přírodě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde Magnesia pramení.

Vysoké koncentrace hořčíku ve vodách nejsou časté, a pokud se vyskytují, pak s výjimkou Magnesie vždy ve vodách s vysokou mineralizací s obsahem rozpuštěných látek okolo 10 gramů na 1 litr nebo více. Takto mineralizované vody pak není možno využívat pro běžné pití. U Magnesie je mineralizace několikanásobně nižší. Unikátnost jejího chemického složení spočívá v převaze hořčíku při zachování střední mineralizace.

Minerální voda Magnesia obsahuje 170 mg hořčíku v jednom litru (68% doporučené denní dávky hořčíku v 1 láhvi).

Složení minerální vody Magnesia:

Kationtymg/l
Sodík Na+ 6,17
Draslík K+ 0,81
Vápník Ca2+ 37,40
Hořčík Mg2+ 170,00
Železo Fe < 0,01

Celková mineralizace (odparek 180°C):788

Aniontymg/l
Chlorid Cl- 2,11
Síran SO42- 11,10
Hydrogenuhličitan HCO3- 970,00

Magnesia se stáčí u obce Mnichov ve Slavkovském lese v západních Čechách a jejím výrobcem jsou Karlovarské minerální vody, a.s. Minerální voda Magnesia je stáčena jako perlivá, jemně perlivá a neperlivá do lahví objemu 1,5l a 0,5l.

Zdroje minerální vody Magnesia jsou schválené Ministerstvem zdravotnictví. Magnesia má prokazatelně prospěšné fyziologické účinky na lidský organismus. Je oceněna značkou KLASA a doporučena Českou lékařskou komorou.

Doporučujeme

Zvýšený krevní tlak

Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Přečíst

Každodenní pití Magnesie: ano či ne?

Práce se zabývala dopadem pití minerální vody Magnesia v množství 1,5l denně po dobu jednoho měsíce na lidský organismus.

Detail